Phương Thức Thanh Toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán đối với sản phẩm, dịch vụ được thực hiện theo chính sách kinh doanh từng thời kỳ và được thể hiện trong các tài liệu ký kết với Khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 028.3822.8290

hoặc email: tnf@tayninhcorp.com để được hỗ trợ thông tin

Chia sẻ